Поиск чата    Каталог чатов    О irc2go

  irc2go    
Онлайн чат    

Ищите бесплатные каналы и присоединяйтесь к ним прямо из вашего браузер!
 
Поиск чата :  amã©ricain
Pезультаты 1 - 10 из 17  (0.104 секунд)*

petali_​di_​rugiada IRCnet

Комната чата - Пользователей: 6 - 52 минут назад - актуальная тема: chi ama sa dimostrarlo,​ chi non ama pretende solo qualcosa
Категоия: Ada Комнаты чатов

devops.​tw freenode

Комната чата - Пользователей: 3 - 52 минут назад - актуальная тема: 🐼🐭🐹🐮🐯🐰🐱🐷🐶🐻🐨 http:/​/​alturl.​com/​abxqa AMA |​ @devopstw
Категоия: Development Комнаты чатов

eylul DALnet

Комната чата - Пользователей: 1 - 50 минут назад - актуальная тема: `%%,​`%%,​`%%,​`%%,​ 26/​10/​2016 Gitmek maziyi unuttursaydý hepimiz yetiþkindik,​ama içimizdeki çocuk hep canlý hala.​.​ `%%,​`%%,​`%%,​`%%,​

kerizim Geveze

Комната чата - Пользователей: 200 - 46 минут назад - актуальная тема: Yanlýþ düþünebilirsin,​ yanlýþ anlayabilirsin,​ yanlýþ yapabilirsin ama yanlýþ hissedemezsin.​ .​.​Kerizim Sohbet Odasýna Hoþgeldiniz .​.​

kelebek Geveze

Комната чата - Пользователей: 109 - 46 минут назад - актуальная тема: Bir þey yap,​ güzel olsun.​ Çok mu zor? O vakit güzel bir þey söyle.​ Dilin mi dönmüyor? Güzel bir þey gör veya güzel bir þey yaz.​ Beceremez misin? Öyleyse güzel bir þeye baþla.​ Ama hep güzel þeyler olsun.​ Çünkü her insan ölecek yaþta

Mizah Geveze

Комната чата - Пользователей: 101 - 46 минут назад - актуальная тема: Kabul edelim; evet hayat berbat ama biz mizahý seviyoruz.​ Çünkü hayat aslýnda doyasýya gülmeye engel olacak kadar da kötü deðil!

kocaeli Geveze

Комната чата - Пользователей: 89 - 46 минут назад - актуальная тема: Ýzmit' gißiyim artýk ;GüLmeyi Mariña'da ßýraktým,​ Coþkuyu Fuar'da,​ Aþký ßeLsa'da,​ ÞehitLik kadar yorguñ,​ HaLkevi kadar vedaLara aLýþýk,​ Fethiye Caddesi kadar kaLaßaLýk,​ Kartepe kadar soðuk,​ Ncity gißi aLev aLev.​ ÝzmiT gißiyim yañi,​ uzaktañ ýþýL ýþýL ama asLýñda Yorguñ ve Saat KuLesi gißi Dimdik.​.​.​

Ankara@ Geveze

Комната чата - Пользователей: 9 - 46 минут назад - актуальная тема: !Artýk böyle oldum ben.​ Biraz güvensiz,​ Biraz hissiz,​ biraz kimsesiz,​ ama çokça sessiz,​ tepkisiz ve çok þeye karþý isteksiz!
Категоия: Ankara Комнаты чатов

<   1    2    >   
 


Каталог чатов:    Internet Чат    Espanol Чат    Games Чат    Apple Чат    Australia Чат    Facebook Чат    ICQ Чат    Skype Чат    Computer Чат    Windows Чат    Linux Чат    iPhone Чат    . . .