Поиск чата    Каталог чатов    О irc2go

  irc2go    
Онлайн чат    

Ищите бесплатные каналы и присоединяйтесь к ним прямо из вашего браузер!
 
Поиск чата :  amã©rique
Pезультаты 1 - 10 из 18  (0.097 секунд)*

devops.​tw freenode

Комната чата - Пользователей: 3 - 292 минут назад - актуальная тема: 🐼🐭🐹🐮🐯🐰🐱🐷🐶🐻🐨 http:/​/​alturl.​com/​abxqa AMA |​ @devopstw
Категоия: Development Комнаты чатов

petali_​di_​rugiada IRCnet

Комната чата - Пользователей: 6 - 292 минут назад - актуальная тема: chi ama sa dimostrarlo,​ chi non ama pretende solo qualcosa
Категоия: Ada Комнаты чатов

eylul DALnet

Комната чата - Пользователей: 1 - 289 минут назад - актуальная тема: `%%,​`%%,​`%%,​`%%,​ 26/​10/​2016 Gitmek maziyi unuttursaydý hepimiz yetiþkindik,​ama içimizdeki çocuk hep canlý hala.​.​ `%%,​`%%,​`%%,​`%%,​

kerizim Geveze

Комната чата - Пользователей: 77 - 285 минут назад - актуальная тема: Yanlýþ düþünebilirsin,​ yanlýþ anlayabilirsin,​ yanlýþ yapabilirsin ama yanlýþ hissedemezsin.​ .​.​Kerizim Sohbet Odasýna Hoþgeldiniz .​.​

kelebek Geveze

Комната чата - Пользователей: 43 - 285 минут назад - актуальная тема: Bir þey yap,​ güzel olsun.​ Çok mu zor? O vakit güzel bir þey söyle.​ Dilin mi dönmüyor? Güzel bir þey gör veya güzel bir þey yaz.​ Beceremez misin? Öyleyse güzel bir þeye baþla.​ Ama hep güzel þeyler olsun.​ Çünkü her insan ölecek yaþta

kocaeli Geveze

Комната чата - Пользователей: 42 - 285 минут назад - актуальная тема: Ýzmit' gißiyim artýk ;GüLmeyi Mariña'da ßýraktým,​ Coþkuyu Fuar'da,​ Aþký ßeLsa'da,​ ÞehitLik kadar yorguñ,​ HaLkevi kadar vedaLara aLýþýk,​ Fethiye Caddesi kadar kaLaßaLýk,​ Kartepe kadar soðuk,​ Ncity gißi aLev aLev.​ ÝzmiT gißiyim yañi,​ uzaktañ ýþýL ýþýL ama asLýñda Yorguñ ve Saat KuLesi gißi Dimdik.​.​.​

Mizah Geveze

Комната чата - Пользователей: 41 - 285 минут назад - актуальная тема: Kabul edelim; evet hayat berbat ama biz mizahý seviyoruz.​ Çünkü hayat aslýnda doyasýya gülmeye engel olacak kadar da kötü deðil!

manisa Geveze

Комната чата - Пользователей: 4 - 285 минут назад - актуальная тема: Var gibi gözüken ama olmayan insanlarý silmek lazým hayatýmýzdan.​.​.​
Категоия: Manisa Комнаты чатов

<   1    2    >   
 


Каталог чатов:    Internet Чат    Espanol Чат    Games Чат    Apple Чат    Australia Чат    Facebook Чат    ICQ Чат    Skype Чат    Computer Чат    Windows Чат    Linux Чат    iPhone Чат    . . .