Поиск чата    Каталог чатов    О irc2go

  irc2go    
Онлайн чат    

Ищите бесплатные каналы и присоединяйтесь к ним прямо из вашего браузер!
 
Поиск чата :  ircd
Pезультаты 11 - 20 из 53  (0.089 секунд)*

Ircd Комнаты чатов

Категоия:  Computers  >  Software  >  Servers  >  Ircd
 


helpegitim Sohbet.net

Комната чата - Пользователей: 23 - 215 минут назад - актуальная тема: IRCd/Services komutlarý hakkýnda bireysel eðitim alýp "Helper" olmak isteyen kullanýcýlarýmýz; #HelpEgitim kanalýndaki eðitim görevlileri ile görüþebilirler. HelpEgitim botu üzerinde soru çözümü yaparak kendinizi geliþtirebilir, kalýcý bilgi kazanabilirsiniz. help.sohbet.net

OperHelp Sohbet.net

Комната чата - Пользователей: 10 - 215 минут назад - актуальная тема: Sohbet.NET Resmi oper yardým kanalýna hoþgeldiniz. Kanalýmýzda sadece nick/kanal/þifre/sistem hatalarý vb. sorunlarýnýz hakkýnda yardým verilmekte olup, yardým görevlilerinin size voice(+) vermelerini bekleyiniz. IRCd/Services problemleriniz için lütfen #Help kanalýný kullanýnýz

Chanserv Geveze

Комната чата - Пользователей: 10 - актуальная тема: Geveze.Org #Chanserv kanalýna Hoþ geldiniz. Kanallarla ilgili þikayet/istek ve öneride bulunabilmek için kanal operatörlerinin (@/&) voice (+) vermesini bekleyiniz.. Nick ile ilgili sorunlarýnýz için #Nickserv , IRCD komut yardýmý için #Help kanalýndan yardým alabilirsiniz.

irchelp Azzurra

Комната чата - Пользователей: 4 - 109 минут назад - актуальная тема: =A= Canale di aiuto su Azzurra e IRC =A= NON aiutiamo su Script,Shell,Bot,BNC,IRCd,Fserv,DCC,altri Network =A= Siete pregati di porre le domande in canale =A= Regolamento: http://www.azzurra.org/irchelp.php?mod=regolamento =A= INDIRIZZO nex6.azzurra.org (ipv6): 2001:41d0:8:2c41::1 6666 no ssl +6697 ssl
Категоия: IRC Комнаты чатов


Operhelp Geveze.Net

Комната чата - Пользователей: 2 - 103 минут назад - актуальная тема: 'Geveze.Net Resmi oper ve Help yardým kanalýna hoþgeldiniz. Kanalýmýzda sadece IRCd/Services/nick/kanal/þifre/sistem hatalarý vb. sorunlarýnýz hakkýnda yardým verilmekte olup, yardým görevlilerinin size voice(+) vermelerini bekleyiniz. Kanalda Gereksiz Bekleme Yapmayýnýz.'

OperHelp SiberChat.Org

Комната чата - Пользователей: 8 - актуальная тема: SiberChat.ORG Sunucusu Resmi Yardým Kanalýna Hoþ Geldiniz.Kline/Gline/ZLined Hakkýnda Yardým Verilmektedir.. Kanal Operatörlerin Size Voice (+v) Vermesini Bekleyiniz. IRCd/Services (NickServ/ChanServ/Memoserv)Sorunlarýnýz için #HeLp Sunucu Öneri/Þikayet için #Yönetim

Yardim Kahkaha.Gen.Tr

Комната чата - Пользователей: 3 - 100 минут назад - актуальная тема: Kahkaha.Gen.Tr resmi komut yardým kanalýdýr. Yalnýzca IRCd/Services ile ilgili destek verilmektedir. Kanal yetkilisinin (@) size söz hakký (+) vermesini bekleyip, sorununuzu net bir þekilde yöneltiniz, gerekli yanýtý aldýktan sonra, lütfen kanalda bekleme yapmayýnýz.

help TRSohbet

Комната чата - Пользователей: 10 - актуальная тема: Trsohbet.com resmi yardým kanalýna hoþgeldiniz. IRCd/Services sorularýnýz için yetkililerin voice(+) vermesini bekleyiniz. X-Line/Nick/Kanal ve Auth kodu sorunlarýnýz için #OPERHELP kanalýný kullanýnýz. #HELP kanalýnda bekleme yapmak yasaktýr. Trsohbet.com #HELP

help Sohbet.net

Комната чата - Пользователей: 6 - 215 минут назад - актуальная тема: Sohbet.NET resmi yardým kanalýna hoþgeldiniz. IRCd/Services sorularýnýz için yetkililerin voice(+) vermesini bekleyiniz. X-Line/Nick/Kanal ve Auth kodu sorunlarýnýz için #OPERHELP kanalýný kullanýnýz. #HELP kanalýnda bekleme yapmak yasaktýr. Sohbet.NET #HELP

server (1081)   servers (243)   cygwin (4)   freerdp (1)  

<   1    2    3    4    5    6    >   
 


Каталог чатов:    Servers Чат    Apache Чат    Bind Чат    Cygwin Чат    Djbdns Чат    Dovecot Чат    Elasticsearch Чат    FreeRADIUS Чат    FreeRDP Чат    Ftpd Чат    httpd Чат    Jboss Чат    Nginx Чат    OpenLDAP Чат    Opensmtpd Чат    Postfix Чат    . . .