Поиск чата    Каталог чатов    О irc2go

  irc2go    
Онлайн чат    

Ищите бесплатные каналы и присоединяйтесь к ним прямо из вашего браузер!

 
Поиск чата :  ircd
Pезультаты 11 - 20 из 47  (0.098 секунд)*

Ircd Комнаты чатов

Категоия:  Computers  >  Software  >  Servers  >  Ircd
 


HelpEgitim Sohbet.net

Комната чата - Пользователей: 27 - актуальная тема: IRCd/Services komutlarý hakkýnda bireysel eðitim alýp "Helper" olmak isteyen kullanýcýlarýmýz; #HelpEgitim kanalýndaki eðitim görevlileri ile görüþebilirler. HelpEgitim botu üzerinde soru çözümü yaparak kendinizi geliþtirebilir, kalýcý bilgi kazanabilirsiniz. help.sohbet.net

OperHelp Sohbet.net

Комната чата - Пользователей: 17 - актуальная тема: Sohbet.NET Resmi oper yardým kanalýna hoþgeldiniz. Kanalýmýzda sadece nick/kanal/þifre/sistem hatalarý vb. sorunlarýnýz hakkýnda yardým verilmekte olup, yardým görevlilerinin size voice(+) vermelerini bekleyiniz. IRCd/Services problemleriniz için lütfen #Help kanalýný kullanýnýz

Chanserv Geveze

Комната чата - Пользователей: 14 - актуальная тема: Geveze.Org #Chanserv kanalýna Hoþ geldiniz. Kanallarla ilgili þikayet/istek ve öneride bulunabilmek için kanal operatörlerinin (@/&) voice (+) vermesini bekleyiniz.. Nick ile ilgili sorunlarýnýz için #Nickserv , IRCD komut yardýmý için #Help kanalýndan yardým alabilirsiniz.

irchelp Azzurra

Комната чата - Пользователей: 5 - актуальная тема: =A= Canale di aiuto su Azzurra e IRC =A= NON aiutiamo su Script,Shell,Bot,BNC,IRCd,Fserv,DCC,altri Network =A= Siete pregati di porre le domande in canale =A= Regolamento: http://www.azzurra.org/irchelp.php?mod=regolamento =A= INDIRIZZO nex6.azzurra.org (ipv6): 2001:41d0:8:2c41::1 6666 no ssl +6697 ssl
Категоия: IRC Комнаты чатов

help TRSohbet

Комната чата - Пользователей: 22 - актуальная тема: TRSohbet.com resmi komut yardým kanalýdýr. Yalnýzca IRCd/Services ile ilgili destek verilmektedir. Kanal yetkilisinin (@) size söz hakký (+) vermesini bekleyip, sorunuzu net bir þekilde yöneltiniz, gerekli yanýtý aldýktan sonra, öðrenme amaçlý bekleme yapabilirsiniz.

OperHelp SiberChat.Org

Комната чата - Пользователей: 6 - актуальная тема: SiberChat.ORG Sunucusu Resmi Yardým Kanalýna Hoþ Geldiniz.Kline/Gline/ZLined Hakkýnda Yardým Verilmektedir.. Kanal Operatörlerin Size Voice (+v) Vermesini Bekleyiniz. IRCd/Services (NickServ/ChanServ/Memoserv)Sorunlarýnýz için #HeLp Sunucu Öneri/Þikayet için #Yönetim

ChanServ Sohbet.net

Комната чата - Пользователей: 5 - актуальная тема: Sohbet.Net - #Chanserv kanalýna Hoþ Geldiniz. Global kanallarla ilgili öneri ve þikayetleriniz için görevli operatörün ( @ - & ) size voice ( + ) vermesini bekleyiniz. Nick problemleri için #Nickserv , IRCD komut destegi için #Help kanalýný ziyaret edebilirsiniz.

Yardim Kahkaha.Gen.Tr

Комната чата - Пользователей: 3 - актуальная тема: Kahkaha.Gen.Tr resmi komut yardým kanalýdýr. Yalnýzca IRCd/Services ile ilgili destek verilmektedir. Kanal yetkilisinin (@) size söz hakký (+) vermesini bekleyip, sorununuzu net bir þekilde yöneltiniz, gerekli yanýtý aldýktan sonra, lütfen kanalda bekleme yapmayýnýz.

irchelp IRCGate.it

Комната чата - Пользователей: 15 - актуальная тема: Canale di supporto di IRCGate.it - Esponi la domanda nel canale ed attendi la risposta di un operatore. Non aiutiamo riguardo Bot, Bnc, IRCd o altre Net - No parking - No offese - No query OP - Link Ufficiale per eventuali richieste/bot/email/ecc. : https://www.ircgate.it
Категоия: IRC Комнаты чатов

server (741)   nginx (5)   daemon (16)   elasticsearch (5)  

<      1       2       3       4       5      >