Поиск чата    Каталог чатов    О irc2go

  irc2go    
Онлайн чат    

Ищите бесплатные каналы и присоединяйтесь к ним прямо из вашего браузер!
 
Каталог чатов :  International  >  Europe  >  Kosovo
 (0.017 секунд)

Категоия: Kosovo

kosova   kosovo  

Albanik

albanik   leposavić  

Burim

burim   istok  

Deçan

dečani   deçan  

Dragash

dragas   dragash  

Ferizaj

urosevac   ferizaj  

Fushë Kosovë

kosovo polje   fushë kosovë  

Gjakovë

gjakovë   Đakovica  

Gjilan

gjilan   gnjilane  

Gllogovc

glogovac   gllogovc  

Kaçanik

kaçanik  

Kamenicë

kosovska kamenica   kamenicë  

Kastriot

obilić   kastriot  

Klinë

klina   klinë  

Lipjan

lipjan   lipljan  

Malishevë

malisevo   malishevë  

Mitrovicë

mitrovicë   kosovska mitrovica  

Novobërdë

novobërdë   novo brdo  

Pejë

pejë   peć  

Podujevë

podujevë   podujevo  

Prishtinë

prishtinë   pristina   prishtina  

Prizren

prizren  

Rahovec

orahovac   rahovec  

Shtërpcë

shtërpcë   Štrpce  

Shtime

Štimlje   shtime  

Skënderaj

skënderaj   srbica  

Suharekë

suva reka   suharekë  

Viti

vitina   viti  

Vushtrri

vučitrn   vushtrri  

Zubin Potok

zubin potok  

Zveçan

zveçan  


kosova (2)   europa (23)   austria (19)   europe (42)   eu (6)